Hør Jørn Hoel’s krabbelåt

Jørn Hoel liker Helgeland og krabber.
Hør ham synge om begge deler her